HENRIK HANSEN AUTOMOBILER tager samfundsansvar  

 HENRIK HANSEN AUTOMOBILER har gennem mange år taget socialt ansvar.

Det gør vi via flere målsætninger i vores Strategi og daglige ledelse herunder bl.a.:

 • 20% Lærlinge/Elever: Vi har igennem mange år haft mange lærlinge/elever
 • 20% Kvinder: Vi kæmper for at opnå bedre diversitet i en branche med meget få kvinder 
 • 30 Minutters reglen: Vi tror på at værdifuldt liv og fastholdelse af medarbejdere sker via kort transporttid til & fra arbejde
 • Sponsorater: Vi vil gerne sponsere lokale idrætsforeninger i Næstved & Vordingborg for at give værdi tilbage til samfundet
 • Styr på affaldshåndteringen: Vi arbejder på at minimere udsmidning og være bedre til at sortere affald

Herunder ses de Verdensmål vi har sat fokus på og dermed håber på at være med til at skabe et bedre arbejdsliv og en bedre verden.

20% Lærlinge/elever
Vi har igennem en årrække opfyldt vores egen målsætning om at have 20% lærlinge/elever, dermed gør vi en indsats for Verdensmål 4 om Kvalitetsuddannelse gennem fokus på uddannelsesrejsen for unge mennesker. Ved at have netop 20% under uddannelse hos os kan vi uddanne nok til intern brug af færdiguddannede Mekanikere, Reservedelsspecialister, Sælgere osv. men også nok til at sende dygtige folk ud på arbejdsmarkedet og dermed øge den samlede arbejdsstyrke.

Vi bidrager med uddannede til fremtiden!

20% Kvinder
Vi går efter at få 20% kvinder ind i vores forretninger i en branche der traditionelt har haft meget få kvinder ansat. Det skal ikke kun være i funktionær stillinger men også på værkstederne, dermed styrker vi diversiteten og muligheden for at flere dygtige kvinder kommer til lederstillinger i vores egne forretninger. Diversiteten giver samtidig et fantastisk miljø at færdes i for medarbejdere, kunder og ledelse.

Vi vil styrke kvinders muligheder i Bilbranchen & have del i den store ressource de er!

30-Minutters Reglen & Fastholdelse
Vi ansætter primært ny arbejdskraft efter det vi kalder ’30-minutters reglen’, hvor vi altid ved ny ansættelser forsøger at ansætte medarbejdere der bor indenfor 30 minutters transport af vores virksomhed, det synes vi øger livskvaliteten for medarbejderen og vi har også nemmere ved at fastholde samme dygtige medarbejderstab i lang tid.

Vi gør brug af fleksjobordningen, for nuværende 4 medarbejdere, samt tager mange unge i praktik for at se om ikke vi kan indsluse dem på arbejdsmarkedet. Vi har 2 endvidere ungarbejdere fordi vi ved at hvis man har et ungdomsarbejde er vejen kortere til arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Vi tager dermed ansvar ved at give flere mulighed for at få erhvervserfaring og en vej ind på arbejdsmarkedet.

Det gode liv findes ved at kombinere et udfordrende arbejde med tid til privatliv.

Styr på affaldshåndteringen
Vi arbejder for at reducere mængden af vores udsmid og for at sende de ting vi kan til genbrug hvis muligt. Samtidig arbejder vi på et projekt om affaldssortering i Vordingborg med Marius Pedersen for at blive bedre til at sortere de mange forskellige typer affald vi producerer i vores drift. Dermed tager vi ansvar for vores forbrug og produktion.

Vi vil bidrage til bedre genbrug og affaldssortering for os og planeten

Partnerskaber
Vi har mange samarbejdsflader og bidrager til Verdensmål 17 gennem partnerskaber med en del organisationer. Målet er uddannelse & socialt ansvar.

 • CELF
  Vores Direktør Frederik Hansen sidder i uddannelsesudvalget for Auto uddannelserne, for at sikre der opretholdes en stor og dygtig uddannelse for vores mekanikere på Lolland-Falster.
 • EUC SJÆLLAND
  Vi er altid i tæt dialog med EUC Sjælland om vi kan aftage nogle af de lærlinge som desværre er endt på et SKP
 • DI Lærepladsfælleskabet
  Vi er medlem af Lærepladsfælleskabet for at udvikle og forbedre vores og andres lærepladser i fælleskab.
 • Ehvervsplaymaker Næstved
  Vi har hvert halvår besøg af flere folkeskole klasser for at vise og fortælle dem om vores fag, dermed håber vi at få flere til at søge de erhvervsrettede uddannelser.

Vi vil være med til at uddanne fremtiden